Livrare cu FAN Courier

Contacte

Suport Clienţi

 

Va rugam sa completati formularul, pe spații marcate cu (*) sunt obligatorii:

Informaţii de contact

* Spații obligatorii

 • Politică de confidenţialitate

  Motivul pentru colectarea, procesarea și stocarea datelor dvs. personale
  Art. 1. Administratorul colectează și procesează datele dvs. personale în legătură cu utilizarea magazinului online https://fashionmix.ro și încheierea de contracte cu societatea pe baza art. 6, par. 1, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), în special pe următoarele motive:
  • Consimțământul dvs. explicit ca client;
  • Îndeplinirea obligațiilor Administratorului în baza unui contract cu dvs.;
  • Respectarea unei taxe legale aplicabile Administratorului;
  • Pentru interesele legitime ale Administratorului sau ale unei terțe părți;

  Obiective și principii de colectare, procesare și stocare a datelor dvs. personale
  Art. 2. (1) Colectăm și procesăm datele personale, pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea magazinului online https://fashionmix.ro și încheierea unui contract cu societatea, inclusiv în următoarele scopuri:
  • crearea unui cont și furnizarea funcționalității complete în utilizarea magazinului online;
  • individualizarea unei părți la contract;
  • scopuri contabile;
  • obiective statistice;
  • protecția securității informațiilor;
  • asigurarea implementării contractului de furnizare a serviciilor.
  • trimiterea unui newsletter la cererea dumneavoastră;
  (2) Respectăm următoarele principii la prelucrarea datelor dvs. personale:
  • legalitatea, buna credință și transparența;
  • limitarea obiectivelor prelucrării;
  • relevanța pentru obiectivele prelucrării și minimizarea datelor colectate;
  • acuratețea și actualitatea datelor;
  • restricționarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;
  • integritatea și confidențialitatea procesării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.
  (3) La procesarea și stocarea datelor personale, Administratorul poate procesa și stoca date cu caracter personal pentru a-și proteja interesele legitime:
  • îndeplinirea obligațiilor sale față de Agenția Națională de Administrare a Veniturilor, Ministerul Afacerilor Interne și alte autorități de stat și municipale.

  Ce fel de date personale colectează, procesează și stochează compania noastră
  Art. 3. Compania efectuează următoarele operații cu datele personale pe care le furnizați în următoarele scopuri:
  • Înregistrarea unui consumator în magazinul electronic și executarea unui contract de cumpărare-vânzare la distanță - scopul acestei operațiuni este de a crea un cont pentru utilizarea magazinului electronic pentru achiziționarea de bunuri și furnizarea de date de contact pentru livrarea bunurilor achiziționate. Înregistrarea și crearea unui cont pentru utilizarea magazinului online, nu reprezintă un pas obligatoriu în furnizarea serviciului și este accesibil într-o măsură semnificativă fără crearea unui cont prin opțiunea "Comandă rapidă", precum și prin conectarea prin contul dvs. Google+ sau Facebook. Concluzia evaluării impactului: Pe baza evaluării efectuate a impactului, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal consideră că operațiunea "Înregistrarea unui consumator în magazinul electronic și executarea unui contract de cumpărare-vânzare la distanță"este permisă pentru performanță și oferă garanții suficiente pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale persoanelor vizate în conformitate cu cerințele GDPR.
  • Încheierea și executarea unui contract comercial cu un client sau cu un partener - scopul acestei operațiuni este încheierea și executarea unui contract cu un partener comercial sau un client și administrarea acestuia. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate și faptul că o parte din acestea sunt colectate din surse disponibile publicului, Responsabilul cu protecția datelor consideră că nu este necesară o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operațiunii.
  • Trimiterea unui newsletter - scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de trimitere a buletinelor informative către clienții, care au declarat că doresc să primească. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, Responsabilul cu protecția datelor consideră, că nu este necesară o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operațiunii.
  • Exercitarea dreptului de retragere sau efectuare a unei reclamații- scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de exercitare a dreptului de retragere sau efectuare a unei reclamații de către client. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, Responsabilul cu protecția datelor consideră că nu este necesară o evaluare a impactului pentru a efectua o evaluare a impactului operațiunii.
  Art. 4. (1) Administratorul procesează următoarele categorii de date și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și pentru următoarele motive:
  • Date pentru înregistrare și primire newsletter (nume, e-mail)
  ⎫ Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Contactarea utilizatorului și trimiterea de informații către acesta, 2) În scopul înregistrării unui utilizator în magazinul online și 3) Trimiterea unui buletin informativ.

  Motivul procesării datelor dvs. personale - Prin acceptarea termenilor și condițiilor, și prin înregistrarea în magazinul online sau comandarea fără înregistrare sau prin încheierea unui acord scris între Administrator și Dvs., se creează o relație contractuală pe care vă prelucrăm datele dvs. personale - Art. 6, par. 1, b. (b) GDPR. Datele dvs. pentru trimiterea unui buletin informativ sunt procesate pe baza consimțământului dvs. explicit - Art. 6, par. 1, b. (a) GDPR.
  • Datele pentru livrare (nume, telefon, e-mail, adresa)
  ⎫ Scopul pentru care sunt colectate datele: Executarea obligațiilor Administratorului în baza contractului de cumpărare-vânzare la distanța si livrare a bunurilor achiziționate, inclusiv exercitarea dreptului de returnare și înlocuirea sau refuzul bunurilor achiziționate.
  ⎫ Motivul procesării datelor dvs. personale - Prin acceptarea termenilor și condițiilor, și prin înregistrarea în magazinul online sau comandarea fără înregistrare sau prin încheierea unui acord scris între Administrator și Dvs., se creează o relație contractuală pe care vă procesăm datele dvs. personale - Art. 6, par. 1, b. (b) GDPR.
  • Datele din conturile dvs. de rețea socială (informații publice din conturile Google+, Facebook)
  ⎫ Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Contactarea utilizatorului și trimiterea de informații către acesta, 2) În scopul înregistrării unui utilizator în magazinul online
  ⎫ Motivul procesării datelor dvs. personale - Prin acceptarea termenilor și condițiilor și prin înregistrarea în magazinul electronic prin intermediul unui cont de rețea socială, se creează o relație contractuală între Administrator și dvs., pe baza căreia prelucrăm datele dvs. personale - 6, par. 1, b. (b) GDPR.
  (2) Administratorul nu colectează și nu procesează date personale referitoare la următoarele:
  • dezvăluie originea rasială sau etnică;
  • dezvăluie convingerile politice, religioase sau filozofice sau apartenența sindicală;
  • date genetice și biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
  (3) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele cărora li se adresează.
  (4) Compania nu face decizii automate cu date.
  Termen de păstrare a datelor dvs. personale
  Art. 5. (1) Administratorul va păstra datele dvs. personale pentru o perioadă nu mai lungă decât existența contului dvs.în magazinul online sau comanda prin opțiunea "Comandă rapidă". După ștergerea contului dvs. sau finalizarea completă a acestuia, Administratorul ia toate măsurile necesare pentru a șterge și a distruge toate datele dvs. fără întârzieri nejustificate sau pentru a le anonima (adică a le aduce într-o formă care nu vă dezvăluie personalitatea). 

  (2) Administratorul va păstra datele dvs. personale, furnizate în legătură cu comenzi online, pentru o perioadă de 5 ani în scopul protejării intereselor legale ale Administratorului în litigiile judiciare sau administrative cu utilizatorii magazinului online, așa cum documentele contabile fiind păstrate pentru perioada legală relevantă.
  (3) Administratorul vă informează în cazul, în care perioada de stocare a datelor trebuie extinsă pentru a se conforma unei obligații legale sau în ceea ce privește interesele legitime ale Administratorului sau altceva.
  Art. 6. Administratorul păstrează datele cu caracter personal ale reprezentanților legali ai partenerilor săi comerciali pentru perioada de executare a contractului, respectând interesele legitime și obligațiile legale ale Administratorului, care pot depăși termenul contractului încheiat.
  Transmiterea datelor personale pentru procesare
  Art. 7. (1) Administratorul poate, la propria discreție, de a transmite o parte sau toate datele dvs. personale pentru a prelucra datele cu caracter personal pentru punerea în aplicare a obiectivelor de procesare, cu care ați convenit, sub rezerva cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) .
  (2) Administratorul vă informează în cazul intenției de a transmite unele sau toate datele dvs. personale către țări terțe sau organizații internaționale.
  Drepturile dvs. în colectarea, procesarea și stocarea datelor dvs. personale
  Retragerea consimțământului pentru procesarea datelor dvs. personale
  Art. 8. (1) Dacă nu doriți ca toate sau o parte din datele personale continuă să fie procesate de către Companie pentru anumite sau pentru toate scopurile de procesare, puteți oricând să vă retrageți consimțământul de prelucrare prin completarea formularului din contul dvs. sau prin cerere în text liber.
  (2) Administratorul vă poate cere să vă certificați identitatea și identitatea cu persoana la care se referă datele, solicitându-vă să introduceți o adresă de e-mail și o parolă pentru a accesa site-ul la biroul Companiei în fața angajatului nostru.
  (3) Prin retragerea consimțământului de a procesa datele personale necesare pentru crearea și întreținerea unui cont în magazinul online, contul dvs. va deveni inactiv. Desigur, veți putea naviga în magazinul online și produsele oferite și să faceți comenzi ca oaspete sau să faceți o nouă înregistrare.
  (4) În cazul în care există o comandă de la dvs., care este în prelucrare, cea mai apropiată dată la care vă puteți retrage consimțământul de procesare este finalizarea cu succes a comenzii. 

  Dreptul de acces
  Art. 9. (1) Aveți dreptul să solicitați și să obțineți de la Administrator o confirmare a procesării datelor personale referitoare la dvs., și în cazul în care suntetți un utilizator înregistrat, puteți oricând vedea în profilul dvs. datele personale pe care le-ați furnizat și prelucrate pentru dvs..
  (2) Dvs. aveți dreptul de a accesa datele referitoare la dvs., precum și informațiile referitoare la colectarea, procesarea și stocarea datelor dvs. personale.
  (3) Administratorul vă va furniza, la cerere, o copie a datelor personale procesate referitoare la dvs. în formă electronică sau în altă formă adecvată.
  (4) Furnizarea accesului la date este gratuită, însă Administratorul își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în cazul repetabilității sau a cererii excesive.
  Dreptul de corectare sau de completare
  Art. 10. Dvs. puteți să corectați sau să completați datele personale inexacte sau incomplete referitoare la dvs. direct prin contul dvs. de pe site-ul sau prin solicitarea Administratorului.
  Dreptul de ștergere ("de a fi uitat")
  Art. 11. (1) Dvs. aveți dreptul de a solicita Administratorului ștergerea unei părți sau a tuturor datelor dvs. personale, referitoare la dvs., și Administratorul are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate atunci când există vreunul dintre următoarele motive:
  • datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
  • vă retrageți consimțământul pe care se bazează procesarea datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • obiectați de procesarea datelor personale legate de dvs., inclusiv în scopuri de marketing direct, și nu există motive legitime pentru prelucrare care va avea prioritate;
  • datele au fost procesate în mod ilegal;
  • datele personale trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul legislației UE sau a legislației unui stat membru, care se aplică Administratorului;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.
  (2) Administratorul nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal dacă le păstrează și le prelucrează:
  • pentru exercitarea dreptului de libertatea de exprimare și dreptul de informare;
  • pentru respectarea unei obligații legale, care necesită procesare prevăzută de legislația UE sau de legislația statului membru, care se aplică Administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau exercitarea autorității publice, care i-au fost acordate;
  • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
  • în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice;
  • pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea pretențiilor legale.
  (3) În cazul în care vă exercitați dreptul de a fi uitat, Compania va șterge toate datele dvs., cu excepția următoarelor informații:
  • informațiile necesare pentru a verifica dacă este respectat dreptul dvs. de a fi uitat - adresa de e-mail, adresa IP;

  • informații tehnice despre funcționarea magazinului online, care nu se pot conecta în niciun fel cu personalitatea dvs.;
  • e-mailul cu care v-ați înregistrat la magazinul online.
  (4) Pentru a vă putea exercita dreptul de a fi uitat, trebuie să trimiteți o solicitare prin intermediul contului dvs. în magazinul online sau prin trimiterea unei cereri prin e-mail către Administrator.
  (5) Administratorul vă poate solicita să vă certificați identitatea și identitatea cu persoana, la care se referă datele.
  (6) În cazul în care există o comandă de la dvs., care este în procesare, cea mai apropiată dată la care vă puteți cere să fiți "uitat", este finalizarea cu succes a comenzii.
  (7) Prin ștergerea datelor dvs. personale contul dvs. va deveni inactiv. Desigur, veți putea naviga în magazinul online și produsele oferite și să faceți comenzi ca oaspete sau să faceți o nouă înregistrare.
  (8) Administratorul nu șterge datele pe care are obligația legală de a le stoca, inclusiv pentru protecția împotriva pretențiilor împotriva lui sau a dovezii drepturilor sale.
  Dreptul de limitare
  Art. 12. Dvs. aveți dreptul să solicitați Administratorului să restricționeze procesarea datelor referitoare la dvs. atunci când:
  • contestă exactitatea datelor personale pentru o perioadă care permite Administratorului să verifice corectitudinea datelor personale;
  • prelucrarea este ilegală, dar Dvs. nu doriți să ștergeți datele personale, ci doar să le limitați utilizarea;
  • Administratorul nu mai are necesitate de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați să stabilească, să exercite sau să protejeze revendicările dvs. legale;
  • ați contestat procesarea în așteptarea verificării faptului că temeiurile legale ale Administratorului au un avantaj față de interesele dvs.
  Dreptul la portabilitate
  Art. 13. (1) Dvs. puteți oricând să descărcați sau să primiți în format electronic ușor citit datele stocate și procesate pentru dvs. în legătură cu utilizarea serviciilor Administratorului, direct prin contul dvs. prin opțiunea de a exporta datele sau solicitare prin e-mail.
  (2) Dvs. puteți solicita Administratorului să transfere direct datele dvs. personale unui administrator, pe care l-ați specificat, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic.
  Dreptul de a primi informații
  Art. 14. Puteți solicita Administratorului să vă informeze despre toți destinatarii, cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, pentru care a fost cerută corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării. Administratorul poate refuza să furnizeze aceste informații dacă acest lucru nu ar fi posibil sau ar necesita eforturi disproporționate.

  Dreptul la obiecții
  Art. 15. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator, care se referă la acesta, inclusiv dacă acesta este procesat în scopuri de profilare sau marketing direct.
  Drepturile dvs. în cazul încălcării securității datelor dvs. personale
  Art. 16. (1) În cazul în care Administratorul constată încălcarea a securității datelor dvs. personale, care ar putea reprezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, acesta vă va anunța pentru încălcarea fără întârzieri nejustificate,precum și măsurile luate sau care urmează a fi luate.
  (2) Administratorul nu este obligat să vă anunțe dacă:
  • a luat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele afectate de încălcarea securității;
  • a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu va conduce la un risc ridicat pentru drepturile dvs.;
  • notificarea ar necesita eforturi disproporționate.
  Persoanele cărora li se furnizează datele dvs. personale
  Art. 17. În scopul prelucrării datelor dvs. personale și furnizării serviciului în deplină funcționalitate și în funcție de interesele dvs., Administratorul poate furniza datele procesate următoarelor persoane - vedeți lista datelor procesate. Aceste date personale procesate respectă toate cerințele legale și de securitate pentru prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale.
  Art. 18. Administratorul nu vă transferă datele în țări terțe.
  Art. 19. În cazul încălcării drepturilor dvs. conform legilor de mai sus sau legislației aplicabile privind protecția datelor personale, aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu caracter personal, după cum urmează: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

  Art. 20. Vă puteți exercita toate drepturile de protecție a datelor dvs. personale prin intermediul formularelor anexate la aceste informații. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și puteți face reclamații în orice formă care conține o declarație despre aceasta și vă identifică ca deținător de date.
  Art. 21. În cazul în care acordul se referă la un transfer, Administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul de date către țările terțe, în lipsa unei soluții privind o protecție adecvată și mijloace adecvate de protecție.