Livrare cu FAN Courier

Termeni și condiții

I. OBIECT

Art. 1. Prezentele condiții generale sunt destinate pentru a regla relațiile dintre Fashionmix Ltd. și adresă de înregistrare în orașul Bulgaria. numită în continuare FURNIZOR, și clienții, numiți în continuare UTILIZATORI, ai platformei de comerț electronic FаѕhіоnМіх.ro, numită în continuare „FаѕhіоnМіх.ro” și furnizorii de marfă ai acesteia.


II. DATE PRIVIND FURNIZORUL PLATFORMEI

Art. 2. Informații conform Legii privind comerțul electronic și Legii privind protecția consumatorului:

1. Denumirea Furnizorului: Fashion Square Ltd.

2. Sediul și adresa de administrare: Bulgaria, Sofia, str. Mur 45, floor 3, ap. 8

3. Adresa de exercitare a activității și adresa de adresare a plângerilor de utilizatori: Bulgaria, Sofia, str. Mur 45, floor 3, ap. 8

4. Date de corespondență: Bulgaria, Sofia, str. Rodopski Izvor 30-32, іnfо@fashionmix.ro. 

ІІІ. CARACTERISTICI ALE PLATFORMEI

Art. 3. FаѕhіоnМіх.ro este o platformă de comerț electronic accesibilă la adresa de Internet httр://www.FаѕhіоnМіх.ro, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare și livrare a bunurilor oferite de furnizori pe platformă, inclusiv următoarele:

1. Să efectueze înregistrarea și crearea unui profil de vizualizare a magazinului online al Furnizorului pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și folosirea serviciilor suplimentare de furnizare de informații;

2. Să vizualizeze bunurile, caracteristicile, prețurile lor și condițiile de livrare;

3. Să încheie cu furnizorii contracte de vânzare-cumpărare și livrare a bunurilor oferite de furnizori pe platforma FаѕhіоnМіх.ro;

4. Să efectueze tot felul de plăți în legătură cu contractele încheiate prin platforma FаѕhіоnМіх.ro mijloace electronice de plată.

5. Să primească informații despre bunuri noi oferite de furnizori pe platforma FаѕhіоnМіх.ro;

6. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea unor contracte cu furnizorii pe platforma FаѕhіоnМіх.ro prin interfața paginii FаѕhіоnМіх.ro, accesibilă pe Internet;

7. Să fie informați despre drepturile care decurg din lege, în principal prin interfața platformei FаѕhіоnМіх.ro pe Internet;

8. Să-și exercite dreptul de refuz dacă acesta este aplicabil, conform Legii privind protecția consumatorilor.

Art. 4. Furnizorii de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro organizează livrarea bunurilor și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege cu bună credință, criteriile și condițiile adoptate în practică, în legea consumatorilor sau comerțului.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu furnizorii de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro un contract de vânzare-cumpărare a bunurilor la adresa httр://www.FаѕhіоnМіх.ro.соm, care se păstrează în baza de date a Furnizorului pe platformă.

(2) În baza contractului de vânzare-cumpărare a unor bunuri încheiat cu Utilizatorii , furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro este obligat să organizeze livrarea și transferul de proprietate asupra bunurilor determinate de acesta prin interfața platformei către Utilizator. Utilizatorii au dreptul de a corecta greșeli la introducerea de informații nu mai târziu de trimiterea declarației pentru încheierea contractului cu furnizorul respectiv pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului platformei sau furnizorului ales respectiv de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro o remunerație pentru bunurile livrate conform condițiilor definite pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și acestor condiții generale. Remunerația este în valoarea prețului declarat pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(4) Prin platforma FаѕhіоnМіх.ro se alege persoana care va efectua livrarea bunurilor comandate de Utilizatori în termenii și cu condițiile determinate pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și în conformitate cu aceste condiții generale.

Art. 6. (1) Utilizatorul, Furnizorul și furnizorii separați de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro sunt de acord că toate declarațiile dintre aceștia în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare pot fi efectuate pe cale electronică și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și art. 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice efectuate de Utilizatorii site-ului sunt efectuate de persoanele indicate în datele furnizate de Utilizator la efectuarea înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele de utilizator și parola de acces respectivă.

 

ІV. ÎNREGISTRARE PENTRU FOLOSIREA FАЅНІОNМІХ.ro

Art. 7. (1) Pentru a folosi FаѕhіоnМіх.ro pentru încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare de bunuri, Utilizatorul urmează să introducă un nume de utilizator și o parolă alese de acesta pentru acces de la distanță sau să treacă prin procedura de „Comandă rapidă” de pe site-ul Furnizorului, prin care se consideră că a acceptat aceste condiții generale.

(2) Numele și parola pentru acces de la distanță sunt determinate de Utilizator, prin efectuarea de înregistrare online pe site-ul Furnizorului pe platforma FаѕhіоnМіх.ro, în conformitate cu procedura indicată în acesta.

(3) Prin completarea datelor lor și apăsarea butoanelor „Înregistrare” sau ”Intrare prin fасеbооk“, Utilizatorul declară că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul lor și se obligă să le respecte în mod necondiționat.

(4) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro afirmă înregistrarea efectuată de Utilizator prin trimiterea unui e-mail la adresa indicată de Utilizator. Se creează un cont al Utilizatorului și între acesta și Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro apar relații contractuale.

(5) La efectuarea înregistrării Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și actuale. Utilizatorul se obligă să actualizeze în timp util datele indicate la înregistrare în caz de schimbări.

 

V. PAȘI TEHNICI PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Art. 8. Utilizatorii folosesc în principal interfața paginii Furnizorului de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro, pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor oferite de furnizorii pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

Art. 9. Utilizatorii încheie contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor pe platforma FаѕhіоnМіх.ro prin următoarea procedură:

(1) Efectuarea înregistrării pe platforma FаѕhіоnМіх.ro sau prin intrare prin fасеbооk și furnizarea datelor necesare dacă Utilizatorul nu are un cont pe platforma FаѕhіоnМіх.ro deja.

(2) Intrarea în sistem pentru efectuarea de comenzi pe platforma FаѕhіоnМіх.ro prin identificarea cu nume și parolă;

(3) Alegerea unui sau a mai multor bunuri oferite de furnizori pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și adăugarea lor la lista cu bunuri pentru cumpărare.

(4) Alegerea unor bunuri de pe lista cu bunuri pentru cumpărare a furnizorilor respectivi pe platforma FаѕhіоnМіх.ro, pentru care poate fi încheiat un contract de vânzare-cumpărare.

(5) Furnizarea datelor pentru efectuarea livrării;

(6) Alegerea modului și momentului de plată a prețului.

(7) Confirmarea comenzii;

 

VІ. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Furnizorii de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și Utilizatorii încheie contracte separate de vânzare-cumpărare a bunurilor, comandate de Utilizatori, cu toate că sunt alese printr-o singură declarație electronică și de pe o singură listă cu bunuri pentru cumpărare.

(2) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro poate organiza împreună și în același timp livrarea bunurilor comandate cu contracte separate de vânzare-cumpărare. Livrarea bunurilor comandate de Utilizatori se efectuează de furnizorul bunului respectiv ales prin platforma FаѕhіоnМіх.ro, despre care Utilizatorul este notificat în momentul livrării.

(3) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate sunt exercitate separat pentru fiecare contract de vânzare-cumpărare. Exercitarea drepturilor în legătură cu un bun livrat nu aduce atingere și nu are nicio acțiune cu privire la contractele de vânzare-cumpărare a celorlalte bunuri. În caz că Utilizatorul are calitatea de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului la refuz de contractul de vânzare-cumpărare a unui anumit bun nu aduce atingere contractelor de vânzare-cumpărare a celorlalte bunuri livrate utilizatorului.

Art. 11. La exercitarea drepturilor conform contractului de vânzare-cumpărare Utilizatorul este obligat să indică clar și fără ambiguități contractul și bunul referitor la care își exercită drepturile.

Art. 12. Utilizatorul poate plăti prețul contractelor separate de vânzare-cumpărare împreună la efectuarea comenzii bunurilor sau la livrarea acestora.

 

VІІ. CLAUZE SPECIFICE CARE SUNT APLICATE FAȚĂ DE PERSOANE CU CALITATEA DE CONSUMATORI ÎN SENSUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile acestei secțiuni VІІ din aceste condiții generale sunt aplicate doar față de Utilizatorii despre care conform datelor indicate la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea lor pe FаѕhіоnМіх.ro, se poate face o concluzie că sunt consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, Legii privind comerțul electronic și/sau Directivei 2011/83/EO a Parlamentului european și a Consiliului de la data de 25 octombrie 2011.

Art. 14. (1) Caracteristicile de bază a bunurilor oferite de Furnizori pe platforma FаѕhіоnМіх.ro sunt indicate pe profilul fiecărui bun pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(2) Prețul bunurilor cu toate impozitele și taxele incluse se determină de Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și furnizorii aleși de acesta pe profilul fiecărui bun de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(3) Valoarea costurilor poștale sau de transport, care nu sunt incluse în prețul bunurilor se determină de Furnizor pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și se furnizează ca informații Utilizatorilor la alegerea bunurilor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

(4) Modurile de plată, livrare și executare a contractului sunt determinate în prezentele condițiile generale și informațiile furnizate Utilizatorului prin mecanismele platformei FаѕhіоnМіх.ro.

(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor conform acestui articol sunt actuale la momentul vizualizării lor pe platforma FаѕhіоnМіх.ro înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin interfața platformei FаѕhіоnМіх.ro sau poșta electronică.

Art. 15. (1) Utilizatorul este de acord, că Furnizorii de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro au dreptul să accepte plată în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare de bunuri încheiate cu utilizatorul și livrarea acestora.

(2) Utilizatorul alege în mod separat dacă dorește să plătească Furnizorilor de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro prețul livrării bunurilor înainte de sau în momentul livrării lor.

(3) În caz că valoarea comenzii Utilizatorului este egală sau mai mare decât pragul legal de plată în numerar, atunci plata se efectuează doar printr-o tranzacție sau vărsare pe un cont de plată al Furnizorului.

Art. 16. (1) Utilizatorul are dreptul, fără a datora o compensație, o penalitate și fără a indica cauza să renunțe la contractul încheiat într-un termen de 14 zile considerat de la data primirii bunului de la furnizorii aleși prin platforma FаѕhіоnМіх.ro printr-un formular de refuz la contract, accesibil pe site-ul Furnizorului pe platforma FаѕhіоnМіх.ro la adresa httрѕ://fаѕhіоnmіх.ro/bg/fаѕhіоnmіх-tеrmѕ și în Anexa Nr. 1 la aceste condiții generale. Informațiile despre exercitarea dreptului la refuz sunt accesibile pe httрѕ://fаѕhіоnmіх.ro/bg/fаѕhіоnmіх-tеrmѕ și în Anexa Nr. 2 la aceste condiții generale.

(2) Dreptul la refuz conform al. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

1. pentru livrarea unor bunuri produse la comanda utilizatorului sau în conformitate cu cerințele sale individuale;

2. pentru livrarea unor bunuri care din cauza naturii lor își pot deteriora calitatea sau au un termen de valabilitate scurt;

3. pentru livrarea bunurilor închise care sunt deschise după livrare și nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau protecția sănătății;

4. pentru livrarea unor bunuri care după ce au fost livrate și din cauza naturii lor s-au amestecat cu alte bunuri de care nu pot fi separate;

(3) Când furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare de informații definite în Legea privind protecția consumatorilor, Utilizatorul are dreptul să renunțe la contractul încheiat într-un termen de până la un an și 14 zile, considerat de la data primirii bunului. Când informațiile sunt furnizate utilizatorului în termenul de refuz, acesta începe să curgă la data furnizării lor. Utilizatorul are dreptul să trimită o declarație de refuz conform acestui articol direct față de furnizorul respectiv prin formularul unic de refuz la contract, accesibil pe site-ul Furnizorului pe platforma FаѕhіоnМіх.ro la adresă și în Anexa Nr. 1 la aceste condiții generale.

(4) Când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de refuz la contract de la distanță, furnizorul, la care s-a efectuat plata rambursează toate sumele primite de utilizator, inclusiv costurile de livrare fără întârziere nejustificată și nu mai puțin de 14 zile considerat de la data la care a fost înștiințat despre decizia utilizatorului de a renunța la contract. Furnizorul rambursează sumele primite folosind tranzacția bancară ca mijloc de plată.

(5) La exercitarea dreptului de refuz, costurile pentru returnarea bunurilor livrate sunt scăzute din sumele de rambursare conform al. 4, în afara cazurilor în care utilizatorul organizează singur și pe cheltuiala proprie returnarea bunurilor. Furnizorul nu are obligația să ramburseze costurile suplimentare pentru livrarea bunurilor, când utilizatorul a ales în mod explicit un mod de livrare a bunurilor diferit de modul de livrare standard cel mai ieftin, oferit de Furnizor.

(6) În caz de mod de plată ales – la livrare, utilizatorul își poate exercita dreptul de refuz direct în fața persoanei oficiale din firma de curierat. În acest caz urmează s-o predea bunul și să plătească costurile de transport pentru returnarea sa la Furnizor.

(7) Utilizatorul este obligat să depoziteze bunurile primite de Furnizorul de pe platformă și să asigure păstrarea calității și siguranței lor în timpul termenului conform al. 1.

(8) Utilizatorul își poate exercita dreptul de refuz la contract cu Furnizorul trimițând o declarație în scris către Furnizor prun formularul standard pentru refuz la contract, accesibil pe site-ul web al platformei FаѕhіоnМіх.ro și în Anexa Nr. 1 la aceste condiții generale.

(9) Când furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu a oferit să recupereze bunurile singur, acesta poate reține plata sumelor utilizatorului până când nu primește bunurile sau până când utilizatorul nu prezintă o dovadă că a trimis bunurile înapoi, oricare din acestea s-a întâmplat mai devreme.

Art. 17. (1) Termenul de livrare a bunului este determinat pentru fiecare bun separat la încheierea contractului cu utilizatorul prin site-ul Furnizorului de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(2) În caz că Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu au determinat un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile considerat de la data care urmează după trimiterea comenzii utilizatorului la furnizorul respectiv prin site-ul Furnizorului de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(3) Dacă Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu poate executa contractul din cauza faptului că nu are bunurile comandate, acesta este obligat să notifice utilizatorul și să ramburseze sumele plătite de el.

Art. 18. Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro este obligat să respecte toate cerințele legislației bulgare referitoare la etichetarea, publicitatea și vânzarea de suplimente nutritive.

 

VІІІ. ECECUTAREA CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro poate organiza livrarea și predarea bunului Utilizatorului de furnizorul respectiv în termenul definit la încheierea contractului.

(2) Dacă termenul din al. 1 nu este convenit în mod expres între părți la încheierea contractului, furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro organizează livrarea și predarea bunului furnizorului sau distribuitorului respectiv într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 2 luni.

Art. 20. (1) Utilizatorul trebuie să examineze bunul în momentul livrării și predării și dacă aceasta nu corespunde cu cerințele să notifice imediat Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro despre aceasta.

(2) Dacă Utilizatorul nu notifică Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro în conformitate cu al. 1 bunul se consideră aprobat ca corespunzător cu cerințele, cu excepția defectelor ascunse.

(3) Caracteristicile sau prețurile produselor descrise pe Site-ul, pot fi modificate de FashionMix.ro în orice moment și pot conține erori tehnice. Vânzătorul poate refuza efectuarea unei comenzi în următoarele condiții:

- la prețul zero

- un preț nereal scăzut  în comparație cu alte articole de același tip pe site-ul

- alte motive

Art. 21. Furnizorii de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu sunt obligați să asigure service-ul necesar pentru bun.

Art. 22. Pentru cazurile nerezolvate în această secțiune sunt aplicate regulile vânzării comerciale definite în Legea comerțului.

 

ІХ. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 23. (1) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro ia măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal din Republica Bulgaria.

(2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro va trimite datele numai la adresa de е-mаіl, indicată de Utilizatorii la înregistrare.

(3) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro are dreptul să păstreze datele în dispozitivul de comunicare final al Utilizatorului, cu excepția cazului în care acesta și-a exprimat în mod explicit dezacordul pentru aceasta.

(4) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord, că Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro are dreptul să trimită în orice moment mesaje electronice către Utilizator sau Consumator, inclusiv și un buletin sau oferte de cumpărarea de bunuri până când există înregistrarea Utilizatorului sau Consumatorului în magazinul electronic al Furnizorului de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(5) Utilizatorul sau Consumatorul este de acord, că Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro are dreptul să culeagă, păstreze și prelucreze date despre comportamentul Utilizatorului sau Consumatorului în timpul utilizării magazinului electronic al Furnizorului de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

Art. 24. (1) În orice moment, Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro are dreptul să ceară de la Utilizator să se legitimeze și să certifică veracitatea tuturor datelor cu caracter personal și circumstanțelor declarate în timpul înregistrării.

(2) În caz că din orice motiv Utilizatorul a uitat sau pierdut numele și parola sa, Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro are dreptul să aplice „Procedura privind nume și parole pierdute sau uitate" declarată, accesibilă la adresa: nameofthesite/languageversion/сuѕtоmеr/ассоunt/fоrgоtраѕѕwоrd/

 

Х. MODIFICĂRI ȘI ACCES LA CONDIȚIILE GENERALE

Art. 25. (1) Prezentele condiții generale pot fi modificate de Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro, despre care acesta va notifica în mod potrivit toți Utilizatorii înregistrați.

(2) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și Utilizatorul sunt de acord, că fiecare completare și modificare a acestor condiții generale va acționa față de Utilizator în unul din următoarele cazuri:

A) după notificarea sa explicită de către Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și dacă Utilizatorul nu declară în termenul prevăzut de 14 zile că le respinge; sau

B) după publicarea lor pe site-ul Furnizorului de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și dacă Utilizatorul nu declară în termenul prevăzut de 14 zile că le respinge;

B) prin acceptarea sa explicită de Utilizator prin profilul său de pe site-ul Furnizorului pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(3) Utilizatorul este de acord, că toate declarațiile Furnizorului pe platforma FаѕhіоnМіх.ro, în legătură cu modificarea acestor condiții generale vor fi trimise la adresa de e-mail indicată de Utilizator, în timpul înregistrării. Utilizatorul este de acord, că scrisorile electronice trimise în condițiile acestui articol nu este necesar să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a acționa față de acesta.

Art. 26. Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro publică aceste condiții generale la adresa nameofthesite/languageversion/fаѕhіоnmіх-tеrmѕ. împreună cu toate completările și modificările din acestea.

 

ХІ. INCETARE

Art. 27. Prezentele condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro sunt terminate în următoarele cazuri:

• în cazul terminării și declarării insolvabilității a uneia din părțile contractuale;

• de comun acord al părților în scris;

• în caz de imposibilitate obiectivă a uneia din părțile contractuale să-și execute obligațiile;

• în caz de confiscare sau sigilare a echipamentului de către autoritățile de stat;

• în caz de anulare a înregistrării Utilizatorului de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro. În acest caz contractele de vânzare-cumpărare încheiate dar nu executate rămân în vigoare și sunt supuse la executare;

Art. 28. Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro are dreptul la propria sa discreție fără notificare prealabilă și fără a datora compensații să rezilieze unilateral contractul în caz că găsește că Utilizatorul folosește platforma FаѕhіоnМіх.ro în încălcarea acestor condiții generale, legislației din Republica Bulgaria, bunelor moravuri acceptate sau regulilor și practicii acceptate în comerțul electronic.

 

ХІІ. RĂSPUNDERE

Art. 29. Utilizatorul este obligat să compenseze și să elibereze de răspundere Furnizorii de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și Furnizorul în caz de litigii și alte creanțe ale unor terți (indiferent dacă sunt întemeiate sau nu), pentru toate daunele și costurile (inclusiv taxele de avocat și cheltuielii de judecată), care decurg de sau sunt în legătură cu (1) neexecutarea uneia din obligațiile contractuale, (2) încălcarea drepturilor de autor, de producător, de emitere sau alte drepturi asupra proprietății intelectuale sau industriale, (3) transferul necorespunzător unor terți al drepturilor acordate Utilizatorului, pentru termenul și cu condițiile contractului (4) declararea falsă a prezenței sau absenței calității de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor.

Art. 30. Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu poartă răspundere în caz de forță majoră, cazuri fortuite, probleme pe Internet, motive tehnice sau alte motive obiective, inclusiv dispoziții ale autorităților de stat competente.

Art. 31. (1) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu poartă răspundere pentru daunele provocate de Utilizator unor terți.

(2) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și distribuitorii aleși de acesta nu poartă răspundere pentru daune materiale și morale, care rezultă în profituri pierdute și daune ale Utilizatorul în procesul folosirii sau nefolosirii FаѕhіоnМіх.ro și încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare cu Furnizorul pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

(3) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu poartă răspundere pentru timpul în care platforma nu a fost accesibilă din cauza unei forțe majore.

(4) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu poartă răspundere pentru daune provocate de comentarii, opinii și publicații sub produsele, noutățile și articolele de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro.

Art. 32. (1) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu poartă răspundere în caz de depășire a măsurilor de securitate a echipamentelor tehnice și din aceasta urmează pierderea de informații, difuzarea de informații, accesul la informații, limitarea accesului la informații și alte efecte similare.

(2) Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro nu poartă răspundere în caz de încheiere de un contract de vânzare-cumpărare, oferirea accesului la informații, pierderea sau schimbarea datelor intervenită din cauza unei legitimații false a unei terțe persoane care se prezintă drept Utilizator, dacă din aceasta reiese că aceasta persoană este un Utilizator.

 

ХІІІ. ALTE CONDIȚII

Art. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro sunt obligați să protejează drepturile și interesele legale ale celeilalte părți, precum și să păstrează secretele comerciale ajunse la cunoștința lor în procesul executării contractului și a acestor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro sunt obligate în timpul și după expirarea termenului contractului să nu facă publică corespondența scrisă sau orală dintre aceștia. Publică se poate considera publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, forumuri de pe Internet, site-uri web personale sau publice ș.a.

Art. 34. În caz de discrepanțe între aceste condiții generale și acorduri printr-un contract special între Furnizorul de pe platforma FаѕhіоnМіх.ro și Utilizator, clauzele contractului special vor preleva.

Art. 35. Nulitatea eventuală a oricăreia dintre dispozițiile acestor condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

Art. 36. Pentru problemele legate de executarea și interpretarea acestui contract, nerezolvate în contract, se aplică legile Saint Kitts and Nevis.

Art. 37. Aceste condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii la data de 02.06.2015.

 

Anexa 1 și 2 – Formular standard pentru exercitarea dreptului de refuz la contract